Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

ADEQUACIÓ, SEGELLAT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DE RSU'S DE SON BARBASSA A CAPDEPERA.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Capdepera.
PRESSUPOST
2.044.455,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Regeneració ambiental d'abocador de RSU's existent i fora d'ús. Les actuacions realitzades, consisteixen en el moviment de materials per donar la forma prevista, la instal?lació de canalitzacions per a captació i recollida de lixiviats, la instal.lació de pous i canalitzacions per a la captació i eliminació mitjançant cremat de biogàs, el segellat i impermeabilització de la superfície de l'abocador mitjançant teles de material sintètic, la posterior extensió sobre aquestes teles d'una capa de terra vegetal i hidrosembra, incloent a més dels elements per al drenatge superficial (baixants i cunetes) per tal d'evitar l'erosió de l'abocador regenerat.
Bookmark and Share