Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

PAVIMENTACIÓ I EMBELLIMENT DEL CASC HISTÒRIC DE CAPDEPERA. (FASES 1 I 2)

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Capdepera.
PRESSUPOST
1.046.027,76 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Embelliment de diversos carrers del centre històric de Capdepera (al voltant del castell medieval), incloent la dotació d'una nova xarxa de drenatge, el soterrament de la xarxa d'enllumenat públic, la instal•lació de canalitzacions enterrades per a subministrament de telefonia i electricitat. Inclou la pavimentació dels carrers amb un paviment de cant rodat sobre morter acolorit realitzat in situ, així com la instal•lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres, etc ...).
Bookmark and Share