Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA A SANTA MARGALIDA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Santa Margalida. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Santa Margalida.
PRESSUPOST
899.999,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Embelliment dels carrers circumdants a la Plaça de la Vila del nucli urbà de Santa Margalida, incloent la substitució de les xarxes de clavegueram i aigua potable, la dotació d'una nova xarxa de drenatge, el soterrament i renovació de la xarxa d'enllumenat públic, la instal.lació de canalitzacions enterrades per a subministrament de telefonia i electricitat. Inclou la pavimentació del carrer amb llamborda prefabricat de formigó, així com la instal.lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres, etc ...), la instal.lació d'una nova escultura i treballs de jardineria en sembra d'arbres a escocells, etc ...
Bookmark and Share