Introduccio

logo grup stehEl grup empresarial STeH, el qual és propietari de l'accionariat de l'empresa COEXA S.A., està constituït per la família SOLER TORRENS, un grup que any rere any s'està consolidant i expandint els àmbits empresarials.

Aquest grup està format per empreses pròpies i participades, destacant:

Construcció
Construccion
• COEXA S.A.: Contractista d’obres i serveis
• HORMIGONES FARRUTX S.A.: Central de fabricació de formigó.
• HORMIGONES FORTALESA S.L.: Central de fabricació de formigó.
• HORMIGONES FORT S.L.: Central de fabricació de formigó.
• CANTERA SES FONTANELLES S.L. : Explotació minera.
• AGLOMERADOS BITUMINOSOS S.A. : Central de fabricació de barreges asfáltiques.
• AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT: Magatzem de materiales de construcció
Medi ambient
Construccion
• CTP’S MALLORCA: Tractament de residus.
• CONTAINERS LLEVANT, S.L.:
Lloguer de contenidors per a residus.
• TRIATGES LLEVANT S.L.:
Gestió de residus.
• TRIATGES 2000 S.A.:
Gestió de residus.
• GEMESA:
Participada en la gestió del Pla Director Sectorial RCD V NFU.
Promoció de sól
Construccion
• TENEDORA ZAFIRO S.A.: Desenvolupament urbanístic.
• SA SORT LLARGA INVERSIONS:
Desenvolupament urbanístic.
• EDIPOLIMA S.L.:
Desenvolupament urbanístic.
Explotacions tirístiques i apartaments
Construccion
• CAN CRUIA S.A.: Explotació hotelera.
• TURISTICAS MI VACA Y YO S.L.:
Explotació hotelera
• BAUMASOL S.A.:
Explotació apartaments
• SOLER TORRENS E HIJOS S.L.:
Explotació apartaments i immobles.