Obres i serveis realitzats

COEXA S.A. està classificada i qualificada per desenvolupar, amb les màximes garanties d'èxit, una gran varietat de projectes de tot tipus: autopistes, carreteres i qualsevol tipus d'obra viària, urbanitzacions i dotacions de serveis; canalitzacions i col·lectors per a la conducció i evacuació d'aigües pluvials , aigua potable i aigües residuals; construcció i remodelació de plantes depuradores i estacions d'impulsió d'aigües residuals; obres marítimes i de recuperació i embelliment del litoral; construcció, reforma i rehabilitació d'edificacions dedicades a usos socials, culturals, administratius, etc ...; construcció i rehabilitació d'equipaments esportius, incloent poliesportius, camps de futbol, pistes poliesportives cobertes, instal·lacions hípiques, etc ...; embelliment d'espais urbans, peatonalització de centres urbans històrics, soterrament de serveis aeris, millora de paviments, i construcció de parcs infantils; obres de regeneració i segellat d'abocadors de residus, neteja i conservació de torrents i espais naturals; obres ferroviàries i un llarg etcètera.

En els últims anys COEXA S.A. s'ha expandit cap al sector dels contractes de serveis de manteniment i conservació d’infrastructures viàries, instal·lacions de depuració i tractament d'aigües residuals, d'instal·lacions de dessalatge d'aigua de mar, entre altres.

01.02-Registro-clasificacion-contratista-de-obras   01.03-Registro-clasificacion-contratista-de-servicios