Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

POLÍGON INDUSTRIAL CAN PEU BLANC A SA POBLA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Sa Pobla. Mallorca.
CLIENT
Junta de compensación del polígono de Can Peu Blanc.
PRESSUPOST
3.396.000,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús industrial. Inclou els treballs de moviments de terres, explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel, tant en els seus canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge, aigua potable, telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria, senyalització, etc ... També es va realitzar un nou accés al polígon des de la carretera Ma-3450. Al seu torn es van urbanitzar tres petites places ubicades en parcel.les classificades com a zona verda en el mateix polígon, incloent dotació de xarxes de reg i enllumenat públic, plantació d'arbres i plantes, col.locació de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc ...) i jocs infantils. A més, es va ordenar i pavimentar l'aparcament del cementiri municipal.
Bookmark and Share