Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

POLÍGON INDUSTRIAL ES PUJOLS A ARTÀ.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal d'Artà. Mallorca.
CLIENT
Gestur Balear
PRESSUPOST
2.970.097,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús industrial. Inclou els treballs de moviments de terres; explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel.les, tant en les seves canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge, aigua potable, telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc. ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria; senyalització, etc. ... També es va realitzar un nou accés al polígon des de la carretera Ma-4042.
Bookmark and Share