Introduccio

COEXA SA, és una empresa compromesa amb la societat, amb el seu entorn econòmic, social i natural. Conscienciada amb la conservació del medi ambient, fomentant l'aplicació de les noves tecnologies en els nostres processos de gestió, amb la finalitat d'incrementar la nostra eficiència i garantir la millora contínua dels serveis que oferim, invertint en la renovació constant del nostre parc de maquinària amb la finalitat de minimitzar emissions a l'atmosfera i, alhora, millorant la qualitat del nostre producte final i augmentant els estàndards de seguretat i confort en les condicions de treball del nostre equip humà.

COEXA SA, aposta per fomentar valors com la igualtat, transparència i responsabilitat en el seu tracte amb els seus clients, amb la societat, així com amb els seus propis treballadors. És per això que COEXA S.A. disposa d'un Pla d'Igualtat que fomenta garantir la igualtat de tracte a tots els seus treballadors, independentment del seu sexe, raça, religió o condició social. Alhora, COEXA S.A. té implantat un Sistema de Gestió de Responsabilitat Social Empresarial que pretén buscar l'excel•lència en l'empresa a través del seu compromís amb el desenvolupament de la societat i la preservació del medi ambient, amb especial atenció a les persones i a les seves condicions de treball, així com a la qualitat dels processos productius.

Qualitat

Entre els objectius de COEXA SA, hi ha el de proporcinar la màxima satisfacció als nostres clients, sempre donant compliment als requisits específics exigits en cada un dels nostres projectes, aportant la nostra experiència i bon fer a la correcta execució de les obres. Considerem als nostres empleats, proveïdors i subcontractistes com a factor fonamental per assolir l'èxit en la nostra activitat.



bureau ISO 9001- COEXA
bureau ISO 14001- COEXA
bureau OSHAS 18001- COEXA

És per tot això que des de l'any 2001 tenim implantat i certificat un sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001:2000.


Medi Ambient

COEXA S.A. és conscient dels reptes mediambientals a què s'enfronta el nostre planeta, sumant-se a la preocupació mundial per la preservació del medi ambient, intentant minimitzar els efectes negatius sobre el nostre entorn natural que pugui provocar el desenvolupament de la nostra activitat. Creiem fermament en el desenvolupament sostenible, de manera que desenvolupem elements de control i seguiment dels possibles impactes ambientals que puguem generar. Per aconseguir aquest fi seguim algunes pautes bàsiques com són la prevenció de la contaminació i la racionalització dels recursos naturals i la correcta gestió de residus, tot això gràcies a la conscienciació i formació continuada en matèria ambiental de tot el nostre equip humà.

És per tot això que des de l'any 2004 tenim implantat i certificat un sistema de gestió mediambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.


Seguretat i Salut

En COEXA S.A. considerem que un dels nostres pilars fonamentals per assolir l'excel·lència en la nostra activitat, és el nostre equip humà. Per això disposem d'un servei de prevenció aliè i de personal propi per a controlar de manera contínua els nivells de seguretat, higiene i confort dels nostres treballadors, vigilant en tot moment el compliment de la legislació vigent en la matèria

És per tot això que des de l'any 2007 tenim implantat i certificat un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals segons la norma OHSAS 18001:1999.