Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

XARXA DE RECOLLIDA DE PLUVIALS ALS CARRERS CIUTAT I ROSES DE CAPDEPERA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Capdepera
PRESSUPOST
920.665,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Instal.lació de nova xarxa de recollida d'aigües pluvials a diversos carrers del municipi de Capdepera fins a desembocar en una sèquia existent propera. Es van col.locar canonades principals de conducció de les aigües, de PPR de diàmetres compresos entre 315 i 800 mm. Per a la captació de les aigües superficials es van instal.lar embornals de diferents tipus i dimensions. Finalment es pavimentar els carrers sobre les quals s'havia actuat amb aglomerat asfàltic.
Bookmark and Share