Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

COL.LECTOR ENFLUENT DE l'EDAR DE FELANITX

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Felanitx. Mallorca.
CLIENT
IBASAN
PRESSUPOST
1.418.590,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció d'un col. lector de gravetat, per a recollida de les aigües tractades a l'EDAR de Felanitx i abocar en un torrent proper. Es van instal.lar aproximadament tres quilòmetres de canonada de PRFV de 500 mm de diàmetre i dos quilòmetres de canonada de 600 mm. Es van instal.lar, també, unes arquetes de regulació mitjançant comportes tipus mural en una zona humida existent a la meitat del recorregut del col.lector. També es va procedir a la neteja dels fangs del fons d'aquestes llacunes.
Bookmark and Share