Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

PROLONGACIÓ D’ANDANA A LA VIA 4 DE L'ESTACIÓ DE MARRATXÍ

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Marratxí. Mallorca.
CLIENT
SFM
PRESSUPOST
58.828,61 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Prolongació d'andana existent mitjançant murs de cŕrrega i forjat realitzat amb xapa col•laborant, incloent pavimentacions amb rajola i elements de formigó prefabricat i instal•lació de barana de seguretat.
Bookmark and Share