Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

ADEQUACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE CALA RAJADA.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Localitat de Cala Rajada. Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Ports de les Illes Balears
PRESSUPOST
172.270,66 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Renovació de paviment existent de formigó acolorit per paviment de llamborda prefabricada, incloent la instal•lació de canalitzacions per al soterrament del cablejat elèctric i de telecomunicacions, la renovació de la xarxa d'enllumenat públic (incloent fanals), la dotació d'una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, així com la renovació de les baranes existents.
Bookmark and Share