Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE BÚGER

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Búger. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Búger.
PRESSUPOST
199.546,07 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Substitució de paviment d'aglomerat asfàltic per paviment de llamborda prefabricada, incloent la instal•lació de canalitzacions per a enllumenat públic i elements de mobiliari urbà.
Bookmark and Share