Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

EMBELLIMENT DE ZONA COMERCIAL A L’AVDA. PRÍNCEPS D’ESPANYA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal d’Alcúdia. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament d’Alcúdia.
PRESSUPOST
454.575,41 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Renovació de paviments d'aglomerat asfàltic i de voreres, incloent la instal•lació de canalitzacions per a cablejats elèctrics i de telecomunicacions enterrats, així com la renovació de tota la xarxa d'enllumenat públic.
Bookmark and Share