Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

OBRES DE LEGALITZACIÓ DEL PORT ESPORTIU DE CAN PICAFORT

SITUACIÓ DE L'OBRA
Can Picafort. Terme municipal de Santa Margalida. Mallorca.
CLIENT
Club Nàutic de Can Picafort.
PRESSUPOST
290.294,03 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Remodelació de la zona d'esplanada de varada de les instal•lacions del Club Nàutic de Can Picafort, incloent la demolició i posterior reconstrucció d'edificis d'ús magatzem adossats al mur de l'espigó, així com la instal•lació d'una nova xarxa de drenatge mitjançant embornal corregut tipus “caz” en tot el perímetre de l'esplanada, incloent la col•locació de filtres d'hidrocarburs previs a l'abocament al mar de les aigües recollides. Es va millorar, alhora, l'accessibilitat a la balisa existent a la zona de la bocana, mitjançant la realització d'un camí de formigó armat a la cresta de la zona d'escullera.
Bookmark and Share