Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

DOTACIÓ DE SERVEIS DEL SECTOR 8 - CANYAMEL

SITUACIÓ DE L'OBRA
Canyamel. Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Junta de compensación sector 8 de Canyamel.
PRESSUPOST
573.699,96 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Instal•lació de la xarxa de clavegueram, incloent les canalitzacions principals i les connexions a les parcel•les; la renovació i ampliació de la xarxa d'enllumenat públic, així com l'embelliment del paviment de les voreres i la dotació d'una nova capa d'aglomerat asfàltic en els vials.
Bookmark and Share