Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CARRETERES DE LA XARXA DEL CONSELL DE MALLORCA, ZONA 7.

SITUACIÓ DE L'OBRA
Municipis del Llevant de Mallorca
CLIENT
Consell Insular de Mallorca
PRESSUPOST
3.222.656,38 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Treballs relatius a la conservació i manteniment de la xarxa de carreteres titularitat del Consell de Mallorca. Això inclou treballs de neteja de la calçada, neteja i desbrossament de cunetes i laterals de carreteres, reparació i renovació d'elements de senyalització vertical i abalisament, reparacions de paviments, millores puntuals d'elements de drenatge, paviments, traçats, elements de contenció, etc ...
Bookmark and Share