Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

REFORMA DE LA PLAÇA I CARRER BISBE CAMPINS DE PORRERES

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Porreres. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Porreres.
PRESSUPOST
970.050,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Embelliment del carrer Bisbe Campins i als voltants del nucli urbà de Porreres, incloent la dotació d'una nova xarxa de drenatge, el soterrament i renovació de la xarxa d'enllumenat públic, la instal.lació de canalitzacions enterrades per a subministrament de telefonia i electricitat. Inclou la pavimentació del carrer amb llamborda prefabricat de formigó i formigó acolorit, així com la instal.lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres, jardineres, pilons, fonts, etc ...), treballs de jardineria en sembra d'arbres en escocells i jardineres, etc ...
Bookmark and Share