Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

EMBELLIMENT DEL CARRER PORT A CAPDEPERA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Capdepera
PRESSUPOST
1.553.004,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Embelliment del carrer Port i voltants del nucli urbà de Capdepera, incloent la renovació de la xarxa de clavegueram existent, la dotació d'una nova xarxa de drenatge, el soterrament i renovació de la xarxa d'enllumenat públic, la instal.lació de canalitzacions enterrades per a subministrament de telefonia i electricitat. Inclou la pavimentació de part del carrer Port amb llamborda prefabricat de formigó i rajoles de pedra natural, així com la instal.lació de nou mobiliari urbà (bancs, papereres, jardineres, pilons, etc ...). A la resta del carrer Port, es van reordenar i renovar les voreres i paviments del vial existent. Els carrers veïnes es pavimetan amb formigó imprès.
Bookmark and Share