Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

POLÍGON INDUSTRIAL DE CAS TRO A SA POBLA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Sa Pobla. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Sa Pobla
PRESSUPOST
1.207.068,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús industrial. Inclou els treballs de moviments de terres; explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel.les, tant en les seves canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge, aigua potable, telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc. ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria; senyalització, etc. ... Alhora es va urbanitzar una plaça situada en una parcel?les del mateix polígon, incloent dotació de xarxes de reg i enllumenat públic, plantació d'arbres i plantes, col?locació de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc. ...) i jocs infantils.
Bookmark and Share