Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

ITINERARI PEATONAL EMBOCADURA TORRENT DE CANYAMEL

SITUACIÓ DE L'OBRA
Canyamel. Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
ABAQUA
PRESSUPOST
698.183,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció d'un nou passeig de vianants paral.lel al curs del torrent de Canyamel que desemboca a la platja del mateix nom, incloent la construcció d'un edifici per a centre d'interpretació de la flora i la fauna de la zona humida. Inclou els treballs de soterrament de línies aèries (telefonia, enllumenat, etc ..) del vial existent paral.lel al torrent confrontant amb el nou passeig. També es reordena i repavimentar aquest vial, amb noves voreres, nou aglomerat asfàltic, enllumenat, etc .... El mateix passeig es pavimenta mitjançant trams de passarel.la de fusta amb miradors protegits sobre el torrent i trams amb paviment de formigó desactivat. A més, s'instal.lació una nova xarxa d'enllumenat amb balises instal.lades sobre el sòl i de poca alçada.
Bookmark and Share