Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

OBRES DE MILLORA DEL PASSEIG DE SON MOLL AN'AGUAIT

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Capdepera. Mallorca.
CLIENT
ABAQUA
PRESSUPOST
1.333.500,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció d'un nou passeig peatonal a la línia de costa, unint les platges de Son Moll i Cala n'Aguait, incloent l'ordenació i dotació de serveis dels carrers perpendiculars que desemboquen en aquest passeig. Inclou els treballs de dotació de nova xarxa de drenatge, d'enllumenat públic, de previsió de canalitzacions per a xarxes d'electrificació, de subministrament d'aigua potable en alguns trams. Es reforma i reforça l'estructura d'un petit moll existent a la cala de Sa Pedruscada. S'urbanitzen els carrers perpendiculars mitjançant la col.locació de vorada formant jardineres corregudes en els laterals dels carrers i el vial es pavimenta amb aglomerat asfàltic acolorit. El mateix passeig es pavimenta amb un paviment format per una base granular fixada amb lligants sintètics incolors quedant un acabat final molt "natural" i, al seu torn, durador; aquest paviment està confinat per dues voreres laterals de formigó imprès imitant travesses de fusta.
Bookmark and Share