Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

DOTACIÓ DE SERVEIS UNAC 4 A SA POBLA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Sa Pobla. Mallorca.
CLIENT
Ametló C.B.
PRESSUPOST
1.182.202,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús residencial. Inclou els treballs de moviments de terres; explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel.les, tant en les seves canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge, aigua potable, telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc. ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria; senyalització, etc. ... Alhora es va urbanitzar una plaça situada en una parcel.les del mateix polígon, incloent dotació de xarxes de reg i enllumenat públic, plantació d'arbres i plantes, pavimentació amb formigó imprès, col.locació de mobiliari urbà etc. ... Aquesta plaça porta el nom de "Plaça dels Prínceps d'Espanya" i va ser inaugurada per SAR el Príncep d'Astúries.
Bookmark and Share