Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

POLÍGON INDUSTRIAL MARJALS 1 I 2 A MURO

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Muro. Mallorca.
CLIENT
Ajuntament de Muro
PRESSUPOST
2.927.057,87 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús industrial. Inclou els treballs de moviments de terres; explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel.les, tant en les seves canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge, aigua potable, telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc. ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria; senyalització, tancament de parcel?les amb murs de marès, etc. ... També es va ordenar i condicionar la carretera Ma-3431 al seu pas per el polígon.
Bookmark and Share