Obres i serveis realitzats

anterior
siguiente
listado

OBRES DE URBANITZACIÓ DE LA FAÇANA MARÍTIMA - FASE 2. PALMA DE MALLORCA

SITUACIÓ DE L'OBRA
Terme municipal de Palma de Mallorca. Mallorca.
CLIENT
Empresa municipal d'obres i proyectes urbans de Palma S.A.
PRESSUPOST
14.486.180,00 €
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
Construcció de nova urbanització per a parcel.les d'ús industrial. Inclou els treballs de moviments de terres; explanacions, dotació dels diferents serveis per a les parcel?les, tant en les seves canalitzacions principals com connexions particulars, incloent xarxes de clavegueram, drenatge (amb la canalització d'un torrent existent que travessa la urbanització), aigua potable , telefonia, electrificació en baixa i mitja tensió, enllumenat públic, etc. ...; pavimentació de vials amb aglomerat asfàltic i de voreres amb paviment de rajola tipus panot, treballs diversos de jardineria; senyalització, etc. ... També es van realitzar dos nous accessos des de les carreteres Ma-3433 i Ma-3470.
Bookmark and Share